Toiminta

Omavalvontasuunnitelma

Satuniemessä on käytössä kattava yksikön omaan toimintaan suunniteltu ohjeistus, omavalvontasuunnitelma, joka on tehty laajemmaksi kokonaisuudeksi jo toista vuosikymmentä käytössä olleen laatukäsikirjan pohjalta.

Omavalvontasuunnitelmaa käytetään Satuniemessä toiminnan kehittämiseen ja neuvonnan työkaluna. Päivittäisessä arjessa omavalvontasuunnitelma näkyy hyvänä ammatillisena toteutuksena.

Omavalvontasuunnitelman tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskejä. Sen avulla pystytään reagoimaan välittömästi havattuihin kriittisiin työvaiheisiin aina asiakasturvallisesti.

Satuniemien yleinen omavalvontasuunnitelma on saatavilla pyydettäessä.

Olemme laatineet tietosuojasuunitelman tietosuoja- ja turvallisuuskäytäntöjä varten

Jälkihuolto

Sijaishuolto päättyy nuoren täytettyä 18-vuotta, mutta hänellä on halutessaan oikeus jälkihuoltoon 25-vuotiaaksi saakka.

Satuniemi toteuttaa nuoren tarpeenmukaista jälkihuoltoa. Tarkoituksena on tukea nuoren yksilöllisiä tarpeita vastuullisuuteen ja aikuisuuteen kasvussa.

Satuniemen ideologiaan kuuluu, ettei nuoren tarvitse heti 18-vuotta täytettyään muuttaa pois Satuniemestä. Halutessaan nuorella on mahdollisuus saada jälkihuoltoa Satuniemessä. Nuoren aikuisen jälkihuoltoon kuuluu myös mahdollinen oman asunnon vuokraaminen ja koulutuksen saaminen loppuun.

Jälkihuollon tavoitteena on nuoren tärkeiden ihmissuhteiden säilyminen ja ymmärrys siitä, että sijaiskodissa luodut ihmissuhteet ovat voimavara ja mahdollisuus. Nuoren oma läheisverkosto on keskeisessä asemassa jälkihuollon aikana.

Hoito- ja kasvatussuunnitelma

Hoito- ja kasvatussuunnitelma on lapsen ja nuoren henkilökohtaisen kehityksen seuraamiseen tarkoitettu työkalu perhekeskeisessä toimintamallissa. Hoito- ja kasvatussuunnitelma tukee vanhempia kasvatustehtävissä sekä lasta ja nuorta itsetuntemuksen lisäämisessä ja elämänsuunnitelmien tekemisessä.

Hoito- ja kasvatussuunnitelmaan mietitään yhdessä yksilölliset sijoituksen sekä pitkäaikaiset että lähitulevaisuuden tavoitteet. Suunnitelmaan kirjataan myös lapsen tai nuoren vahvuudet, kehittämistarpeet ja konkreettiset keinot kuinka tavoitteisin päästään. Sijaiskodin säännöt ja toimintatavat kirjataan myös ylös unohtamatta, lapsen ja nuoren omia tavoitteita ja toiveita.

Hoito- ja kasvatussuunnitelma tarkastetaan puolenvuoden välein.

Oma-aikuinen malli

Satuniemessä toteutetaan oma-aikuinenmallia. Oma-aikuismalli on ollut satuniemessä suunnitelmallista toiminnan alusta alkaen. Oma-aikuinen on lapsen ja nuoren asioiden hoidossa mukana tiiviisti, aina siitä lähtien kun lapsi tai nuori tulee Satuniemeen.

Oma-aikuinen on mukana hoitamassa lasta ja nuorta kokonaisvaltaisesti, yksilöllisyys huomioiden. Oma-aikuismallilla pyritään myös luomaan sijoitetulle pysyvä ja luotettava suhde aikuiseen, tukemaan ja ohjaamaan lapsen tai nuoren elämässä, omien vanhempien ohella.

Oma-aikuinen luo kunnioittavan ja luotettavan yhteyden myös vanhempiin ja muuhun lähiverkostoon, ainakin siinä mittakaavassa, josta yhteisessä asiakassuunnitelmapalaverissa sovitaan. Oma-aikuisen osuus hoito- ja kasvatusprosessissa on sijoituksen tuloksellisuuden kannalta merkittävä.

Käytössämme on Umbrella työkirja menetelmä, itsenäisen elämän ABC. Työkirja on tarkoitettu pian itsenäistyville nuorille ja se on kattava ja konkreettinen työväline oman elämänhallinnan suunnittelussa.

Traumatyö

Hoidamme pitkäjänteisessä traumatyöskentelyssämme psyykkistä traumaa, joka on ennalta arvaamaton kontrolloimaton, voimakkaasti vaikuttava tai äärimmäisen psyykkisen rasituksen aiheuttanut tapahtuma tai elämäntilanne yksilön kokemana.

Psyykkisen trauman arviointi on yhteistyötä sosiaalitoimen, psykiatrian poliklinikan lääkäreiden ja Satuniemen työryhmän välillä.

Koulutamme työyhteisöä säännöllisillä lisäkoulutuksilla psyykkisen trauman hoidon vakauttamiseksi. Koulutusten avulla pystymme antamaan entistä spesifioidumman arvioinnin ja hoidon trauman tyypistä.

Ympäristömme tukee traumatisoituneen vakauttamista ja antaa turvallisen kasvuympäristön. Trauman kanssa työskentelyyn työryhmämme saa tukea traumaterapiakeskuksen työnohjauksesta

Perhetyö

Perhetyötä toteutetaan Satuniemessä osana jokapäiväistä arkea. Perhetyö on kokonaisvaltaista suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista sekä ohjaamista. Huomiomme perheen yksilölliset tarpeet. Haluamme rohkaista ja ohjata vanhempia toimimaan lasten kanssa, perheen omien voimavarojen mukaan. Yhteisen tekemisen kautta vanhempien ja lasten välinen suhde vahvistuu, näin ollen tuemme perheitä yhteisessä mielekkäässä tekemisessä käyntien aikana.

Vanhempien tullessa Satuniemeen, heidän kanssaan keskustellaan ja etsitään yhdessä ratkaisuja elämän eri tilanteisiin. Meille Satuniemessä vanhempien motivointi ja rohkaiseminen on ensiarvoisen tärkeää

Tärkeä osa perhetyötä on biologisten vanhempien tai muun lähipiirin tukeminen. Tehtävänämme on ohjata toimimaan lastensa kanssa. Heille räätälöidään myös ohjattua toimintaa ja mielekästä tekemistä.