Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on tietosuojalain edellyttämä informointiasiakirja.

Sijaiskoti Satuniemi Oy sekä muut Sijaiskoti Satuniemi- konserniin kuuluvat yritykset: Ihalan Tupa ja Polku Oy (2208915-7), Satuniemen Kiinteistöt Oy (3146467-6) noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (2016/679) menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sijaiskoti Satuniemi Oy sekä muut Sijaiskoti Satuniemi- konserniin kuuluvat yritykset: Ihalan Tupa ja Polku Oy (2208915-7), Satuniemen Kiinteistöt Oy (3146467-6) tietosuojaselosteet

Sijaiskoti Satuniemi Oy sekä muut Sijaiskoti Satuniemi- konserniin kuuluvat yritykset: Ihalan Tupa ja Polku Oy (2208915-7), Satuniemen Kiinteistöt Oy (3146467-6) keskeisimmät asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävät tietosuojaselosteet ovat eriteltynä alla.

Muut tietosuojaselosteet toimitamme pyydettäessä erikseen.